Академик Стефан Борисов Воденичаров, възпитаник на ТУ - София

Център "Кариера и възпитаници (алумни)" представя седем от възпитаниците на Технически университет - София, получили научно звание "Академик на БАН" по инициатива на Ректорското ръководство на ТУ-София, във връзка със 150 години от създаването на БАН и 74 години от основаването на университета.

Академик Стефан Борисов Воденичаров е роден на 01.09.1944 г. в гр. София. Завършва ВМЕИ (сега ТУ – София), специалност „Технология на металите“ през 1968 г. След защита на дисертация е удостоен с научна степен „кандидат на техническите науки“ (днес доктор) през 1974 г. и „доктор на техническите науки“ през 1998 г. Става доцент през 1989 и професор през 1991 г. Избран е в БАН за член-кореспондент на 4 август 2004 и за академик на 11 октомври 2012 г. От 1969 г. работи в Института по металознание при БАН. Бил е негов заместник-директор 4 мандата. Директор на института е от края на 2007 г. Избран е за председател на БАН с 4-годишен мандат на 3 декември 2012 г.

Директор е на Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ при БАН. Член е на УС на БСК от 25 април 2014 г., а преди това е председател на Съвета по икономическа политика към БСК. 

Основните направления на научната и научно-приложната му дейност са: механика на материалите и изследване процесите на създаване и развитие на пукнатини; управление на остатъчния ресурс на уникални промишлени съоръжения – корпуси на атомни реактори, каталитични реформинги, магистрални газо- и нефтопроводи, парогенератори и др.; импулсно деформиране; създаване на брони срещу кинетични и кумулативни боеприпаси, работещи на различни физически принципи; разработване на интелигентни управляеми инженерни боеприпаси за защита.

Автор е на 71 патенти и авторски свидетелства и над 185 научни публикации в български и чуждестранни списания, 2 монографии, 164 изнесени доклада на форуми, 134 договора – внедрявания на изобретения, 87 договора – реализация на нови технологии, 49 нови изделия, кодифицирани по системата на НАТО. Участва като експерт в национални и международни организации.

Стефан Воденичаров оглавява и дава името си на инициативния комитет на левицата за изграждане на АЕЦ, който събира подписите, представени в НС, за провеждане на референдума на 27 януари 2013 г. От 6 февруари 2013 до 13 март 2013 г. е министър на образованието, младежта и науката.

Награди и отличия: орден „Стара планина“ I степен; Почетен медал на Министерство на отбраната „Свети Георги“ I степен с мечове за заслуги към отбраната на страната; Командорски кръст на ордена за заслуги към Република Полша; Кръст на Главен офицер на суверенния орден на Малта; почетен гражданин на София; Почетен знак „Марин Дринов“ за значителни заслуги към БАН; чуждестранен член на Македонската академия на науките и изкуствата; доктор хонорис кауза на Техническия университет – Варна; чуждестранен член на Националната академия на науките на Република Казахстан; златен медал от Техническия университет – София; Свидетелство за записване в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство; Почетно звание „Следовник на народните будители“ от Съюза на народните читалища; Почетен знак за лидерски принос в духовността от Института по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“; Голямата награда на Българската стопанска камара за постигнати резултати, позволяващи създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност; Почетно свидетелство на Сдружението на възрожденските градове в България с награда „Оборище“; Плакет на министъра на отбраната за заслуги в укрепването и развитието на двустранните отношения във военната област; Юбилейна старопрестолна грамота за особени заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм; Почетна значка за заслуги като изобретател на Министерството на икономиката.