Контакти

София 1000, Бул. "Климент Охридски" №8

учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113

тел. 02 / 965 34-40

е-mail: alumni@tu-sofia.bg

Директор на Център "Кариера и възпитаници (алумни)"

маг. пед. Силвия Янева-Стоянова - тел. 02/ 965 34-40

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (алумни)"

Магдалена Василева - тел. 02/ 965 22-03

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (алумни)"

Галя Далаклиева - тел. 02/ 965 22 -03

 

гл. експерт Център "Кариера и възпитаници (алумни)"

Недка Вълчева - тел. 02/ 965 22-03