Алумни подкрепа

Център "Кариера и възпитаници (алумни)" инициира Кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..."

 

МЕНТОРСКА ПРОГРАМА „ДА ПРЕДАМ СВОЯ ОПИТ“

 

 

"Станах ментор, защото исках да дам.

Това, което не осъзнавах е, аз колко много получих..."

 

Неизвестен автор

 

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ (ЦКВ) инициира Менторска програма „Да предам своя опит“ като част от Кампанията „Ако си дал, не си живял напразно…“.

Менторската програма цели да подпомогне професионалното развитие на студенти от ТУ – София, като ги запознае с хора, модели за подражание, с ментори – завършили вече ТУ – София, натрупали във времето професионален и житейски опит, които да ги подкрепят с полезна информация, насоки и контакти.

 

Да бъдеш ментор е достойна привилегия. Менторите играят основна роля в „отглеждането“ на следващото поколение от професионалисти. Това е възможност да се промени положително и успешно живота на някого.

 

Какво точно е менторството? Как се става ментор?

Менторите са водачи, а най-добрите водачи „разказват истории“, за да предадат своя личен опит и да учат други хора, пристъпвайки към пътя на успеха.

Често младите хора питат много специфични неща, които ще им бъдат от полза в  професионалния или личния им живот. Тук е мястото на ментора да чуе това, за което младите хора мечтаят. Ментора разкрива техните умения и ги води към резултати, които ще им помогнат да реализират мечтите си.

 

Защо менторът е важен?

Менторът е важен, защото той е човекът, който разполага със знанията, уменията и опита, които отсрещната страна (студентът) цели да придобие. Контактът между двамата служи да подготви студента за живота след университета, като му предостави среда, в която да планира, развива и практикува важни умения, които ще му помогнат в работата. Също така подпомага студентите да си изгадят мрежа от контакти с хора от тяхното професионално направление.

 

Какъв тип дейности извършва менторът?

Споделя своя опит;

Помага на студентите да преодолеят притесненията си, да задават въпроси, да бъдат дейни;

Съдейства за решаване на проблемите, които срещат студентите и оказва подкрепа в намирането на нужните ресурси за тяхното решаване;

Ориентира по професионални въпроси;

Обучава и се фокусира върху  личностното и професионално израстване и развитие на младите специалисти

 

Ползите за студента

Достъп до опит, различна корпоративна среда и култура;

Възможности за самооценка;

Възможност за създаване на индивидуален план за кариерно развитие;

Опознаване и разбиране на съвременните бизнес практики;

Стратегии за търсене на стаж и работа;

Създаване на нови професионални контакти;

Придобиване на нови знания и умения;

Наставничество, морална подкрепа и насърчаване

 

Примерен формат на програмата

Необходимо е да бъдат  изяснени следните въпроси:

Къде и кога ще се срещат менторът и студентът?

Колко дълго ще траят тези срещи?

За какво ще говорят, за какво ще става дума?

Как ще го направят (в каква форма: писмена–чрез e-mail, устно–срещи, телефонни разговори)?

Какви са поставените цели, има ли план да действие и какви са постигнатите резултати?

Какви са ползите за ментора и студента от проведените срещи?

 

Ако желаете да бъдете ментор като предадете практически насоки и знания на студент от ТУ-София, моля свържете се с нас на e-mail: alumni@tu-sofia.bg или тел: 02/965 34 40.