Стипендиантите на фондация „Юрген Дорман”, АББ

Деян Йорданов, Георги Дамболов и Мирослава Барахарска ще получат годишна финансова помощ, лаптоп и АББ ментор, който да ги подкрепя в процеса на инженерното им образование. За втора поредна година фондацията за инженерно образование „Юрген Дорман” предоставя стипендии на студенти от Технически университет – София и неговия филиал в Пловдив, показали отлични академични резултати и мотивация, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да продължат обучението си. Стипендията не е еднократна награда и се дава в продължение до пет години на всеки студент при условие, че поддържа високите си академични постижения.

Деян Йорданов, ЕФ, специалност Електротехника, ТУ - София, Георги Дамболов, ФМУ, специалност Авиационна техника и технологии, Филиал Пловдив и Мирослава Барахарска, ФА, специалност Автоматика и управляваща техника, ТУ – София, бяха избрани сред шестимата кандидати, които достигнаха до последния етап на подбора.

Фондацията за инженерно образование „Юрген Дорман” предоставя стипендии на студенти от 15 партньорски университета в различни части на света, Техническият университет - София е една от тези образователни институции.

АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата АББ има свои компании в около 100 държави и разполага с близо 135 000 служители.

На снимката от ляво надясно: проф. Въльо Николов, директор на ТУ - София, филиал Пловдив, проф. д-р инж. Иван Кралов, зам.-ректор научна и приложна дейност, Деян Йорданов, Мирослава Барахарска, Георги Дамболов и Екехард Нойратер, изпълнителен директор на АББ България.