Студентско състезание по АutoCAD и Autodesk Inventor

Макар и първо, студентското състезанието по проектиране с АutoCAD и Autodesk Inventor, предизвика голям интерес. Организаторите от катедрата "Основи и технически средства за конструиране", МФ, съвместно с един от водещите дистрибутори на софтуер за България - фирма BMG data, имаха за цел да дадат възможност на всички желаещи студенти от Университета да използват софтуерните приложения за двумерно и триизмерно проектиране и чертане в конкретни задачи. Независимо от предпразничната еуфория в навечерието на Коледните празници (20.12. 2017 г.) и тежката седмица, изпълнена с контролни и предаване на курсови задачи, на територията на катедрата се явиха 46 ентусиазирани младежи и девойки, решени да проверят своите знания и способности. 
Състезанието се проведе в две категории: категория „АutoCAD“ - изграждане на 2D проекции на детайл от чертеж в средата на програма АutoCAD и категория „Autodesk Inventor“ - изграждане на 3D модел на детайл от чертеж в средата на програма Autodesk Inventor.
В категория „АutoCAD“ взеха участие 26 студенти от първи курс, най-много от ФА -12, 5 от МТФ, 4 от ФТК, 3 от ЕM, 1 от ЕMФ и 1 от Стопанския факултет. Останалите 20 участници се състезаваха в категория „Autodesk Inventor“. Тук отново присъствието на първокурсници беше водещо, като най-много бяха участниците от МФ – 12, имаше и представители на ТФ, МТФ и ФКСТ. В тази първа инициатива освен български студенти взеха участие и трима второкурсници от Казахстански иновативен университет, които бяха на обучение по електроенергетика в Центъра за развитие и квалификация наТУ. Опитът си каза думата и призовите места в тази категория бяха спечелени от студенти в по-горен курс.
Победителите получиха грамоти от проф. д-р инж. М. Вичева, декан на МФ и награди, осигурени от спонсора на проявата фирма BMG data.
Ето ги и тях, най-достойните:
Категория АutoCAD:
I място: Тихомир Колев – ФА, I курс;
II място: Даниел Шуманов – ФА, I курс;
III място: Ивайло Петров – ЕФ, I курс;
Категория Autodesk Inventor:
I място: Васил Монев – МТФ, III курс
II място: Касимбек Колдасов – Казахстан, II курс;
III място: Виктор Христов – МТФ, II курс.
Деканът на МФ, проф. Вичева и ръководителят на катедра ОТСК, доц. д-р инж. Георги Станчев поздравиха всички участници за състезателния дух, желание и проявените умения. Те изразиха своите най-искрени благодарности към екипа преподаватели включили се в организирането и провеждането на състезанието, както и към партньора от бизнеса.