Включете се в рубриката ни „АЛУМНИ ОТБЛИЗО“

 

Уважаеми възпитаници на ТУ-София,

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София продължава дейностите си относно проучването на професионалната реализация на завършилите университета, както и ежедневно работи за разширяване на Алумни мрежата на университета.

Чрез рубриката „АЛУМНИ ОТБЛИЗО“, която разпространяваме по различните канали за комуникация, ние представяме Вашите мнения като специалисти, завършили ТУ-София и стартирали успешно своята кариера в различни фирми/организации.

В тази връзка представяме кратка процентна извадка.

На въпроса: На какво Ви научи ТУ-София? 70% от анкетираните отговарят, че са се научили на: отговорност, постоянство, организираност, да планират, да анализират, на самостоятелност, логическо мислене и да работят успешно в екип.

На въпроса: Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план? 85% от анкетираните отговарят, че предизвикателство за тях е било как: работят с хора, да ръководят екипи, да комуникират с различни групи по един проект, да докаже устойчив растеж в отрасъла, в който работи и да следват професионалният си път стъпка по стъпка.

На въпроса: Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си? 90% от анкетираните са отговорили, че е важно, защото: университета и връзката с него е солидна основа за обмен на добри практики, знания, бизнес възможности, защото е извор на знания и общи интереси чрез постигането на синергиен ефект и така образоването да е част от бизнеса.

Ако все още не сте попълните АНКЕТАТА - https://forms.gle/xsFLZjeF9SWu8K2R6, любезно молим за Вашето съдействие в проучването!

Също така, за да се визуализира образа Ви в рубриката, моля да изпратите на e-mail: alumni@tu-sofia.bg - актуална ваша СНИМКА в офис среда.

Благодарим Ви предварително за съдействието и отделеното време!