Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри випуск 2019 г. от Енергомашиностроителния факултет

Днес, 06.02.2020 г. се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите висше образование на Випуск’2019 ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”от Енергомашиностроителния факултет. Всички завършващи произнесоха групово Галилеевата клетва и бяха поканени да се присъединят към Алумни мрежата на ТУ - София.