Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри випуск 2019 г. от Електротехническия факултет на ТУ - София

На 25.01.2020 г. се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите млади инженери от випуск 2019 г. от Електротехническия факултет на ТУ-София, за ОКС бакалавър и магистър.Всички завършващи произнесоха групово Галилеевата клетва и бяха поканени да се присъединят към Алумни мрежата на ТУ - София.