Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри випуск 2019 г. от ФГИОПМ

На 28.11.2019 г. се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите млади инженери от випуск 2019 г. от Факултет за германско инженерно

обучение и промишлен мениджмънт за ОКС Бакалавър и Магистър.  Всички завършващи произнесоха групово Галилеевата клетва и бяха поканени да се присъединят към Алумни

мрежата на ТУ - София.