Реновиране на университетския музей - част от Кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..."

 

Днес се навършват 74 години от основаването на Технически университет - София.

Уважаеми възпитаници на ТУ-София, уважаеми студенти и преподаватели, уважаеми колеги, честит празник!

Преди две години на този ден по инициатива на екипа на център "Кариера и възпитаници (алумни)" и с пълната подкрепа на ректорското ръководство с мандат 2015-2019 се организира Среща на възпитаници, приятели и партньори, част от кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..." с благотворителна цел "Реновиране на университетския музей".

В Кампанията се включиха много възпитаници на университета.

Две години по-късно, към днешна дата:
1. Залата, в която ще се помещава музейната експозиция е напълно реновирана.
2. Предстои до дни да се аранжира експозиционната мебел (с получена подкрепа от Кирил Домусчиев - възпитаник на ТУ и член на Съвета на настоятелите на ТУ), да се имплементира аудио и видео съдържанието (с получена подкрепа от Васил Велев - възпитаник на ТУ и председател на Съвета на настоятелите на ТУ), очакваме до дни да ни бъде доставено и техническото оборудване (с подкрепата на Иван Михайлов - възпитаник на ТУ и член на Съвета на настоятелите на ТУ), работи се и по дигиталното съдържание на експозицията (чрез подкрепата на Венцислав Славков - възпитаник на ТУ и член на Съвета на настоятелите на ТУ).

Лично благодаря на всички, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят в инициативата!

В ден като този, припомням думите на Левски, с чийто поглед се срещаме по коридорите на университета "Дела трябват, не думи..."

Силвия Янева-Стоянова, директор на център "Кариера и възпитаници (алумни)" на ТУ-София