НАГРАДИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РЕКТОРА НА ТУ-СОФИЯ

Днес, 03.07.2019 г. по време на заседание на Академичен съвет на ТУ-София, официално бяха връчени ГРАМОТИ от Ректора на ТУ-София - проф. дтн инж. Г. Михов на отличените студенти във връзка със Стипендията на Ректора и Стипендия „Обучавам се в ТУ-София за да се реализирам в България“.

Стипендията на Ректора спечелиха Mohammad Hamid Sarwary, студент от Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и Стоян Ангелов Маджиров, Факултет по телекомуникации, специалност „Телекомуникации“.

Стипендия „Обучавам се в ТУ-София за да се реализирам в България“ спечели Иван Красимиров Маринов, студент от Енергомашиностроителен факултет, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“.

Стипендиите „Обучавам се в ТУ-София за да се реализирам в България" и „Стипендия на Ректора на ТУ-София“ са част от кампанията “Ако си дал, не си живял напразно...”, която център „Кариера и възпитаници (Алумни)“ инициира чрез своите алумни дейности. В кампанията се включва всяка споделена идея, подкрепа, финансова и/или материална за един по-добре устроен университет. Стипендиите се отпускат вече втора година, като целта е във времето да станат традиция.

Със стипендиите целим да подпомогнем студентското обучение и да съдействаме за бъдещи кариерни цели, да покажем добрите примери (отлични студенти), чрез които да мотивираме студентската общност към припознаване на образованието като ценност, да мотивираме и други алумни на университета да се включат в Кампанията.