IX Национална конференция с международно участие "Eлектроника 2018"

 

Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Техническия университет - София, IEEE българска секция и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ- София, организира IX Национална конференция с международно участие "Eлектроника 2018". Събитието ще се състои на 17-18 май 2018 г. в гр. София на ул. Раковски № 108 в сградата на НТС. Повече информация можете да получите тук: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?r=49