Стипендия "За повече жени инженери" по случай Международния ден на жената, част от Кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..."

СТИПЕНДИЯ

„За повече жени инженери“

ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА АКО СИ ДАЛ, НЕ СИ ЖИВЯЛ НАПРАЗНО...

 

По случай Международния ден на жената на ООН – 8-ми март, Център “Кариера и възпитаници (алумни)” представя стипендията „За повече жени инженери“, част от кампанията “Ако си дал, не си живял напразо...”. Стипендията е за подпомагане на студентското обучение и ще съдейства за реализиране на бъдещи кариерни цели.

„Енерджи МТ“ ЕАД, отпуска еднократна стипендия в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева) за студентка от Факултет „Електронна техника и технологии“ или Стопански факултет, редовно обучение от 2-ри, 3-ти курс или 4-ти курс, бакалавърска степен в Техническия университет - София.

Кандидатстването за стипендията се  извършва чрез: подаване на заявление от студента, придружено с мотивиращо становище (на студентката). Ще се вземат предвид успеха, развитието, постиженията и отношението на студентката към учебния процес в Университета, както и нейните бъдещи планове за реализиране в сферата, в която е избрал да се развива.

Освен с мотивиращо становище, заявлението трябва да бъде придружено и със служебна бележка за общ среден успех от предходните години, който трябва да е много добър (5,00). Препоръчително е да се предоставят и копия на документи (сертификати), удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

 

Подборът на стипендиантите ще се извърши по документи и интервю.

 

Документи за кандидатстване:

1.     Попълнено заявление за кандидатстване (може да бъде свалено от ТУК).

2.     Служебна бележка от Университета с информация за общ среден успех от 1 ÷ 2 курс, издадена от факултетната канцелария;

3.     Мотивирано становище до 1 (една) страница, съдържащо следната информация:

  • кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
  • мотивирането за обучение и развитие в областта, в която са избрали да се обучаватв ТУ-София

4.     Копия на сертификати от обучения, грамоти от състезания/олимпиади и други.

 

Документите се приемат в Центъра Кариера и възпитаници (алумни) на Техническия университет - София, блок 12, кабинет № 12122.

 

Срок за кандидатстване:от 08.03.2018 година до 24.05.2018 година.