Стипендия "Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България", част от Кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..."

СТИПЕНДИЯ

„ОБУЧАВАМ СЕ В ТУ-СОФИЯ, ЗА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАМ В БЪЛГАРИЯ“

ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА АКО СИ ДАЛ, НЕ СИ ЖИВЯЛ НАПРАЗНО...

 

По случай Националния празник на Р България - 3 мартИнж. Васил ВЕЛЕВ, възпитаник на Техническия университет - София, предоставя стипендията „Обучавам се в ТУ-София за да се реализирам в България". Стипендията е част от кампанията “Ако си дал, не си живял напразо...” и  е за подпомагане на студентското обучение.

 Стипендията е годишна и е в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) за студент от машиностроителна специалност, редовно обучение, 3-ти курс, бакалавърска степен в Техническия университет - София.

Кандидатстването за стипендията „Обучавам се в ТУ-София за да се реализирам в България“ се  извършва чрез: подаване на заявление от студента, придружено с мотивирано становище (на студента). Ще се вземат предвид успеха, развитието, постиженията и отношението на студента към учебния процес в Университета, както и неговите бъдещи планове за реализиране в сферата, в която е избрал да се развива.

Заявлението трябва да бъде придружено и със служебна бележка за общ среден успех от предходните години, който трябва да е минимум 5,00. Препоръчително е да се предоставят и копия на документи (сертификати), удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

Подборът на стипендиантите ще се извърши по документи и интервю.

Документи за кандидатстване:

1.     Попълнено заявление за кандидатстване (може да бъде свалено от ТУК).

2.     Служебна бележка от Университета с информация за общ среден успех, издадена от факултетната канцелария;

3.     Мотивирано становище до 1 (една) страница, съдържащо следната информация:

  • кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
  • мотивирането за обучение и развитие в областта, в която са избрали да се обучават и защо искат да се реализират в България.

4.     Копия на сертификати от обучения, грамоти от състезания/олимпиади и други.

Документите се приемат в Центъра Кариера и възпитаници (алумни) на Техническия университет - София, блок 12, кабинет № 12122.

Срок за кандидатстване: от 06.03.2018 година до 20.04.2018 година.