Подкрепете реновирането на университетския музей

Уважаеми възпитаници, приятели и партньори на ТУ-София,

Уважаеми преподаватели, студенти и служители,

Информираме Ви, че кампанията по набиране на средства за реновиране на университетския музей продължава.

Сърдечно благодарим за оказаната финансова подкрепа от:

-Енергоремонт Холдинг АД, с изп. директор  инж. Т. Осиковски - възпитаник на ТУ-София;

-„Сименс България“ ЕООД;

-„Дунарит“ АД

-ЕМКО ООД;

- Фесто Производство“ ЕООД;

-Mениджмънт Бизнес Машин (M&BM) ООД, с управители Зоя и  Павел Петрови - възпитаници на ТУ-София;

- АЕЦ Козлодуй;

- БУЛГАРТРАНСГАЗ

 

-проф. Георги Михов - ректор на ТУ-София;

-инж. Койчо Русев – възпитаник на ТУ-София;

-инж. Ирина Радоева – възпитаник на ТУ-София;

-инж. Лидия Шулева- възпитаник на ТУ-София;

-инж. Максим Бенвенисти – възпитаник на ТУ-София;

-инж. Румен Трифонов - възпитаник на ТУ-София

Благодарности  за подкрепата изказваме и на:

-инж. Венцислав Славков - възпитаник на ТУ - София и управител на фирма „СПЕСИМА“ООД

-Машинно – технологичен факултет с декан проф. Г. Тодоров;

-Катедра „Инженерен дизайн“, Машиностроителен факултет, с ръководител доц. Г. Червендинев;

-„Националното училище за танцово изкуство“ с директор Бойко Неделчев

-инж. Амелия Димитрова и инж. Александър Димитров - възпитаници на ТУ-София и издатели на интернет - базираната информационна медия Инженер.bg

Подкрепа получихме и от още други наши възпитаници, които желаят да запазят анонимност!

За тези които все още не са, но желаят да го направят  - подкрепата си може да изразите по различен начин, включително и като внесете средства по банков път по сметката на ТУ - София:

 IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01, BIC: BNBG BGSD в БНБ /за реновирането на университетския музей/.

      С признателност към Вашите добри намерения.

      Заедно ние успяваме!

 

                                                    Екипът на център „Кариера и възпитаници (алумни)“