Поздравление по случай Деня на народните будители - 1 ноември
 
 
Академичното ръководство на Техническия университет - София поздравява всички студенти, докторанти, преподаватели и служители по случай Деня на народните будители - 1 ноември 
 
Този ден е не само празник на нашата историческа памет, той е празник на националното ни самочувствие и на българската духовност, на всички, които и днес съхраняват и възвисяват духовното ни наследство в сферата на науката, образованието и културата. 
Пожелаваме Ви мирно, щастливо, изпълнено с радостни мигове ежедневие и успех във всичко, към което се стремите. Нека възрожденският дух да живее у всеки един от Вас!