Процедура за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по Програма „Старт на кариерата”

На 18 септември 2017 г. стартира Процедура за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по Програма „Старт на кариерата”. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си. Срокът за кандидатстване е до 9 октомври 2017 г. включително във всички бюра по труда в страната. По програмата са обявени 2 566 работни места.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 09 октомври 2017 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

За повече информация и регистрация, моля последвайте линка: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/