Среща на завършилите през 1987 година випускници на факултет „Автоматика“

На 10.06.2017 год. в зала 2140 на ТУ-София се проведе среща на завършилите през 1987 година випускници на факултет „Автоматика“. Срещата бе по повод 30-годишнината от завършването им. Приветствие от името на Ректора на ТУ-София – проф. дтн инж. Георги Михов изказа проф. д-р инж. Валери Младенов - директор на дирекция „Информация и връзки с обществеността“ и член на Алумни съвета. Деканът на факултет „Автоматика“ – доц. Нина Николова също приветства възпитаниците. Доц. Георги Милушев – възпитаник на факултета и един от организаторите на срещата успя да върне колегите си назад във времето, като припомни много общопреживяни моменти. А със специално подбраните от него фотоси развълнува всички присъстващи. Силвия Янева-Стоянова – директор на център „Кариера и възпитаници (алумни)“ също приветства възпитаниците и покани всички, взели участие в срещата, да се присъединят като членове към Алумни мрежата на ТУ-София.
На срещата присъстваха и много от преподавателите на випуска, които с умиление си спомниха и споделиха много вълнуващи моменти, случили се преди повече от 30 години.
В духа на академичните традиции възпитаниците имаха възможността да чуят химна на университета, да посетят много от лабораториите на факултета, както и да направят задължителната обща снимка пред Ректората.
Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на Технически университет – София работи активно за заздравяване и разширяване на комуникациите между възпитаниците на университета и академичната общност.
В очакванe сме на нови партньорства и нови алумни членове!