Реновиране на университетския музей

Уважаеми възпитаници, приятели и партньори на ТУ-София,
Обръщаме се към Вас с покана да подкрепите Техническия университет – София в новото му начинание - реновирането на университетския музей!
Музеят на ТУ-София е създаден през 1984 год. и се състои от постоянна изложба на експонати и фотоси от научно-техническото културно наследство.
С реновирането на музея, символ на техническото образование и наука очакваме да постигнем осезаемо въздействие на гордост у възпитаниците и чувство на принадлежност към институцията.
Чрез инициативата целим да покажем пътя на реализираната мечта, пътя на успеха и пътя на покорените върхове
Подкрепа си може да изразите по различен начин, включително и като внесете средства по банков път по сметка: IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01, BIC: BNBG BGSD в БНБ /за реновирането на университетския музей/.
С подкрепата си Вие ще спомогнете за насърчаването на интереса към техническото образование, за утвърждаването на репутацията и издигане на престижа на най-големия технически университет в България.
С признателност към Вашите добри намерения!

Всеки, който желае да ни подкрепи в начинанието, може да се свърже с Център "Кариера и възпитаници (алумни)" на ТУ-София