Алумни среща на випуск 1987 ФА

Каним Ви на:

Организационният комитет на срещата има удоволствието да покани всички випускници и техни преподаватели на официалната среща имаща следната:

ПРОГРАМА

15:00 – 16:00 Посещения на лаборатории по катедри от ФА

16:00 – 16:30 Регистрация

16:45 – 17:00 Откриване

17:00 – 18:15 Официална част – поздравления и изказвания на бивши преподаватели и бивши студенти;

18:15 – 19:00 Колективни снимки