Възпитаник на ТУ-София е автор на нова рубрика в сайта Инженер.бг

инж. Светослав Влашки, възпитаник на ТУ-София, е доказан специалист по хладилни и термопомпени системи и притежава повече от десет години професионален опит. Новата рубрика „Хладилни системи“, на която инж. Влашки ще е автор, ще запознава читателите на сайта Инженер.бг с най-характерните технически проблеми, свързани с хладилните и термопомпените системи, последствията от тях и как те биха могли да бъдат предотвратени. Ще бъдат разгледани конкретни примери от практиката, методите за идентифициране и анализ на различните технически проблеми и мерки за тяхното отстраняване. Ще бъдат разгледани добрите практики при експлоатацията и поддръжката на хладилни и термопомпени системи.

инж. Светослав Влашки е завършил е с отличен успех магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет - София. Стипендиант е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Понастоящем инж. Влашки е асистент и докторант в катедра „Топлинна и хладилна техника“ на ТУ-София. През досегашната си професионална практика г-н Влашки участва в множество академични и приложни проекти, свързани с проучване, разработване, диагностика и анализ на хладилни и термопомпени системи. Работи като консултант и осъществява технически контрол за едни от най-големите български и чуждестранни фирми. Провежда обучения по хладилна техника и хидравлика в ОВиК системи.