Нова лаборатория по CAD/CAM/CAE обучение в ТУ-София

 В Машиностроителен факултет на ТУ-София бе открита нова лаборатория по CAD/CAM/CAE обучение. Събитиято се състоя на 12 януари 2017г. и лентата прерязаха ректорът на ТУ-София – проф. Георги Михов, както и инж. Юрий Николов и инж. Георги Харизанов, управители съответно на компаниите КАД Пойнт и БиЕмДжи Дейта. Оборудването на лабораторията, което включва пълен набор от компютри и софтуерни продукти за съвременно триизмерно проектиране, е  дарение на фирмите КАД Пойнт, БиЕмДжи Дейта и Autodesk. На откриването присъстваха представители на  Академичното ръководство на Машиностроителния факултет и ТУ-София, чуждестранни партньори, преподаватели, гости и студенти.

 Проф. Георги Михов приветства гостите и изрази своето задоволство от новата придобивка на университета, като подчерта, че предоставеният софтуер е най-модерният за момента. В заключение ректорът добави, че се надява да работят все по-усърдно и ползотворно с фирмите-партньори и занапред.

 От Академичното ръководство на учебното заведение споделиха, че с предоставената техника и софтуер преподавателите от ТУ-София ще имат възможността да провеждат своите редовни обучения и програми със студентите като използват най-новите версии на програмите на Autodesk за проектиране, дизайн и моделиране на всички етапи от инженерния процес – за създаване на нови детайли, елементи, възли, агрегати и цялостни машини.

Източник: Инженер.bg