Награждаване на президента на Република България Росен Плевнелиев

На 11 януари 2017 г., президентът на Република България Росен Плевнелиев, бивш възпитаник на ТУ-София,  беше награден с почетен златен медал с ринг, трикольорна лента с името на получателя, синя почетна лента през рамо и почетна грамота от ректора на Техническия университет-София проф. дтн инж. Георги Михов. Отличието се дава за значителен принос и заслуги в издигане и утвърждаване на авторитета на ТУ – София на национално и международно равнище. Церемонията се състоя в залата на Академичния съвет на ТУ – София в присъствието на ректорското ръководство, членовете на АС, деканите и представители на настоятелството на  университета.