Софтуерна лаборатория ProxiHub

На 6 декември академичното ръководство на Техническия университет – София и ръководството на Факултета за френско обучение по електроинженерство (ФФОЕ) официално откри  новооборудвана високотехнологична софтуерна лаборатория ProxiHub за нуждите на факултета, която e оборудвана в изпълнение на партньорски договор между ФФОЕ и фирма Проксиад АД. Учебната лаборатория е поредният видим резултат от политиката на Френския факултет да работи в тясно сътрудничество с водещи компании в IT сектора. В рамките на тази инициатива след откриването на лабораторията ProxiHub беше  наградена студентката Мария Гайдова с новоучредена във факултета стипендия, финансирана изцяло от бизнеса.

Присъстваха проф. дтн инж. Георги Михов - ректор на ТУ-София, Н.Пр. посланикът на Република Франция  у нас – Ерик Льобедел, Председателят на Групата за приятелство България - Франция на 43-то Народно събрание – Драгомир Стойнев, зам.-министърът на икономиката - Любен Петров, изпълнителният директор Проксиад АД – Александър Йовчев и др.