Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2016г.

 

Ръководството на Факултета по Електронна техника и технологии кани завършилите инженери (бакалаври и магистри) от Випуск’2016 г. на тържествено връчване на дипломите за висше образование.

Тържеството ще се състои на 16.12.2016г. от 14.00ч. в зала 2140.

 Декан: доц. д-р инж. Емил Д. Манолов

Деканското ръководство на Факултет по транспорта кани завършилите инженери (бакалаври и магистри) от специалности АТТ, ТТТ, ИТТ, и АИ от Випуск 2016 на тържествено връчване на дипломите за висше образование.

Тържеството ще се състои на 16.12.2016г. от 14.00ч. в зала 12602.

 Декан: доц. д-р инж. Б. Гигов

 

Ръководството на Факултет за английско инженерно обучение Ви кани да участвате в тържествена церемония по случай връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри Випуск 2016г.

Тържеството ще се състои на 20.12.2016г. от 14.00ч. в зала 12602.

 Декан: проф.д-р Ташо Ташев