Тържествено връчване на дипломи на ОКС Бакалавър и Магистър от Машиностроителен факултет- випуск 2021г.
Днес, 15. 06. 2022г. (сряда), се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите млади инженери от випуск 2021 г., ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, от Машиностроителен факултет.
Всички завършващи произнесоха групово Галилеевата клетва и бяха поканени да се присъединят към Алумни мрежата на ТУ - София.