Тържествено връчване на дипломи на ОКС Магистър от Факултет "Компютърни системи и технологии" випуск 2021г.
Днес, 07.06.22г. (вторник), се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите млади инженери от випуск 2021 г., ОКС Магистър, от Факултета по "Компютърни системи и технологии".
Всички завършващи произнесоха групово Галилеевата клетва и бяха поканени да се присъединят към Алумни мрежата на ТУ - София.