Тържествено връчване на дипломи на ОКС бакалавър от Факултет "Компютърни системи и технологии" випуск 2021г.
Днес, 06.06.22г. (понеделник), се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на завършващите млади инженери от випуск 2021 г., ОКС Бакалавър, от Факултета по "Компютърни системи и технологии".
Всички завършващи произнесоха групово Галилеевата клетва и бяха поканени да се присъединят към Алумни мрежата на ТУ - София.