...От Алумни за Алумни
През октомври 2018 година се проведе среща на завършилите "Електроника", випуск 1967/68, организирана съвместно от център "Кариера и възпитаници (алумни)" и активни възпитаници на ФЕТТ (Факултет по електронна техника и технологии). Присъстваха около 50 възпитаника на ТУ. По време на събитието се възстановиха контакти и създадоха партньорства между съответните възпитаници на ТУ-София.
Преди дни с нас се свърза един от възпитаниците, присъствал на срещата - Боян Цанев. Г-н Цанев ни представи своя и на колегите си труд - сборника "Спомени за запаметяващи устройства". В написването му участват около 15 човека, завършили университета ни. Книгата (480 стр.), идеята за която се е родила по време на срещата помежду им, е с въведение от акад. Кирил Боянов (възпитаник на ТУ-София) и е излязла от печат в издателство "Изток-Запад" през декември 2020 г.
Г-н Цанев беше така любезен да дари екземпляр от сборника на библиотеката на ТУ-София.
Това е ролята на Алумни мрежата на ТУ-София - да поддържа жива връзката между възпитаниците и университета.