Откриване на учебната 2020/2021

Днес, 28.09.2020 год. в Техническия университет - София тържествено бе открита новата академична 2020/2021 година.

В речта си, ректорът на ТУ-София - проф. дн инж. Иван Кралов поздрави първокурсниците с направения избор. Той отбеляза, че тази година университетът чества своя 75-годишен юбилей и до момента в университета са обучени над 120 000 инженери.

Сред официалните гости бяха зам.-министърът на образованието - г-жа Таня Михайлова и г-н Васил Велев - председател на АИКБ и председател на Съвета на настоятелите на ТУ - София.

Г-жа Михайлова, която е възпитаник на университета се обърна към първокурсниците с думите: "За мен е изключителна чест, отговорност и огромно вълнение днес да бъда на откриването на учебната 2020/2021 година в Техническия университет – София. Това е моят университет, университетът, който ще ви научи да мислите, който ще ви даде основа, на която да стъпите, за да се реализирате успешно в живота“.

Г-н В. Велев, който също е възпитаник на ТУ- София поздрави първокурсниците за направения добър избор за висше училище. Пожела на всички здраве и успешна година.