Илия Страхилов Филчев

Мениджър Сервизен център Петрич, към Овергаз Мрежи АД

Илия Страхилов Филчев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Може би, интересът ми към техниката.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

 Няколкомесечната работа и получените резултати при защитата на дипломната работа, на тема „Получаване на аморфен метален прах от стопилка“,  която беше първата работа в университета на тази тема.

 

На какво Ви научи ТУ-София?

На труд, организираност, последователност, знание и упоритост при реализиране на целите.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Знанията, които се получават, са достатъчно добра основа  за успешна професионална реализация.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

След незавидното положение, в което се оказа машиностроенето след приватизацията,   Овергаз ми даде не само възможност  за професионална  и личностна реализация, а и да се гордея с това , което правя-възможност повече хора да се докоснат до предимствата при използватето на природния газ.

 

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Удоволетвореността от това, което правиш и което остава след теб.

Вашата философия за успешна реализация?

Постоянно желание за усъвършенстване.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Не е достатъчно да знаеш какво искаш, а необходимо е да знаеш и как да го постигнеш.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Всеки трябва да се чувства полезен със своя труд

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Това дава възможност за интересни професионални контакти, споделяне на опит, обсъждане и реализиране на общи проекти, да се запознаеш с последните постижения в дадена област, постоянно  усъвършенстване и др.