Васил Георгиев Сърбинов

Мениджър в Овергаз Мрежи АД

Васил Георгиев Сърбинов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Изборът ми на ВУЗ бе продиктуван от вида на средното образование, което имам – техническо, и от насоката, в която исках да се развивам и виждах добра перспектива.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Защитата на дипломната работа и явяването на държавните изпити.

На какво Ви научи ТУ-София?

Придобих най-вече знания с практическа насоченост, които успешно прилагам в различни ситуации.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Високото ниво на преподавателската колегия.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Приех я като предизвикателство, с което трябва да се справя и да успея.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Професионално и високо ефективно отношение към  производствения процес.

Вашата философия за успешна реализация?

Човек не трябва да се примирява с постигнатото и да спира да търси себе си. Винаги трябва да се преоткрива.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Животът е вечен кръговрат. След  неуспеха идва успех.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да се възползват максимално от търсенето на инженерни кадрии да се опитат да се реализират в България.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Такава връзка прави човек част от академичната общностне само през годините на неговото обучение, а и след тях. Човек се учи цял живот.