Ивайло Димитров Машев

Мениджър Доставки

Ивайло Димитров Машев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Любовта към техниката

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Дипломирането

На какво Ви научи ТУ-София?

Показа ми нови хоризонти.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Преподавателите и студенти

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Родителите ми

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

да продължавам да се развивам

Вашата философия за успешна реализация?

винаги си поставям максимални цели

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

никога не се отказвай

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

да продължават да учат и след това

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

за да си помагаме взаимно