Росен Плевнелиев

Президент на Република България

Росен Плевнелиев

Моята успешна кариера

Средното си образование завърших през 1982 г. с отличен успех в Природо-математическата гимназия в Благоевград. След отбиването на военната си служба бях приет в Техническия университет - София, специалност „Изчислителна техника“. (1984 г). Като студент участвах в разработването на иновативни продукти към лабораторията на Технически университет и Националния институт по микропроцесорна техника.

След завършване на университета през 1989г. постъпих на работа като научен сътрудник в Института по микропроцесорна техника. След демократичните промени в страната навлезох в полето на бизнеса. През 1990 г. създадох фирмата „ИРИС Интернешънъл“ АД, която развиваше строителна дейност на територията на Германия. За периода  1990 -1998г., фирмата осъществи 80 строителни проекта в Германия. Тя се гордее със строителните работи на проекти като Райхстага, Комерцбанк - Франкфурт, летище Мюнхен, летище Дюселдорф и др. След 1999 г. фирмата навлезе в България, където реализира два големи инвестиционни проекта: Бизнес парк София, в който се настаниха много чужди инвеститори и Резиденшъл парк София.    

Освен мениджърската си дейност се ангажирах след 2004 г. с активна обществена дейност. До 2009 г. бях член на Борда на директорите на Американската търговска камара в България, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и член на настоятелството на фондация “За нашите деца“. През 2009 г. бях поканен да поема отговорната длъжност на министър на регионалното развитие и благоустройството. Като такъв положих големи усилия за ускоряване дейността на оперативната програма за регионално развитие и изпълнението на крупни инфраструктурни проекти. Те вече са завършени и носят големи ползи на обществото. На проведените през 2011г. президентски избори бях избран за  президент на Република България.

Роля, място и значение на обучението в ТУ - София

Обучението в ТУ има ключово значение за професионалната ми кариера. Познанието на съвременните технологии, което придобих по време на следването в ТУ,  ми позволи да се реализирам като професионалист, предприемач и мениджър. Като министър на регионалното развитие и понастоящем  като президент отдавам целия си потенциал за превръщането на България в държава с модерна икономика. Програма 2020, която разработихме в президентството, извежда като приоритет  внедряването на съвременните технологии във всички аспекти на нашия живот.

Моето послание към настоящи и бъдещи студенти

Моята мечта е да видя България в групата на технологично развитите европейски държави. Това обаче изисква обучение, знания и предприемчивост за иновации. Бих желал да видя в челните редици на този фронт бившите възпитаници и сегашните студенти на ТУ, а самия университет в лидер в обучението на специалисти, които да превърнат България в страна на високите технологии.