Георги Русев

Инженер по управление на реактор в АЕЦ-Козлодуй

Георги Русев

Стъпките, които предприехте, за да се реализирате в професионален план?

Кандидатствах в Технически университет - София, с ясната представа, че няма по-добро място за реализация на хора, решили да се развиват в инженерното поприще. Инженерните специалности са една възможност за реализация на българския пазар, поради факта, че има недостиг на инженерни кадри в почти  всяка една сфера. Поради нарастващото желание на младите студенти да се реализират извън границите на нашата родина, се появява една голяма липса на инженерен персонал, като тенденцията е тази липса да става все по-осезаема.Така възможностите за развитие на млади инженери са много. Все повече частни фирми започват да търсят високообразовани и добре подготвени кадри. Аз реших да запиша и завърша една перспективна специалност, каквото е   "Топло и ядрена енергетика" и в последствие  магистър "ядрена енергетика" в ТУ-София. Тази специалност успя да отвори много врати за мен в професионален план, тъй като инженерните кадри, които излизат от нея намаляват с всяка година и липсата на такива се усеща осезаемо.

Типичните предизвикателства в областта, в която работите?

Предизвикателствата в областта, в която съм решил да се развивам се изразяват в постоянната нужда от самоусъвършенстване на всеки един етап от професионалното ми развитие.

Вашите бъдещи цели в професионален план?

Бъдещите ми цели са развитие в професионален план, което включва усъвършенстване и допълване на вече придобитите от мен знания по време на работния процес, което от своя страна ще допринесе за по-лесното заемане на по-престижни позиции и изкачване по йерархичната стълба.

Какво научихте от досегашния си опит?

От досегашния си опит научих много полезни и важни уроци. Един от важните уроци е, че времето прекарано в учене никога не е загубено! Може би има моменти, в които ти писва, може би има моменти, в които ти се иска да се откажеш. Но идва един определен момент, в който разбираш, колко много си спечелил, като си решил да посветиш една част от времето си в усвояване на знания. С всеки изминал ден се убеждавам, че придобитите от мен знания могат да ми послужват в момент, в който не съм очаквал. Благодарения на тях успях да се реализирам като специалист. Друг много важно качество, което трябва да се придобие е упоритостта. Знания, в комбинация с упоритост и желание за развитие са сигурен начин за успешна реализация на всеки един завършил млад специалист.

Какъв съвет бихте дали на студентите, които са в самото начало на тяхната професионална кариера?

Да не се отказват и веднъж вече завършили, да търсят. Да се възползват от всяка една възможност, която се открива пред тях и да не се примиряват, докато не открият това, което искат да правят.