Весела Калъчева

Изпълнителен директор на БАИТ

Весела Калъчева

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Завършила съм математическа гимназия със златен медал, имах много добра подготовка по математика, силно развито логическо мислене и интерес към новите технологии.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Студентската стачка през лятото на 1990 г., която съвпадна със защитата на магистърските ни тези. Беше забавно, но успях да защитя успешно с висока оценка.

На какво Ви научи ТУ-София?

На труд, също развивайки логическото мислене, да виждам логически модели или липсата на такива във всяка една дейност.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Не съм учила в друг технически ВУЗ, така че нямам база за сравнение.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Комуникациите бяха хит за времето си, дори при онези технологии в края на 20 в., а днес те са ежедневие, без значение в кой сектор на икономиката се работи. Това показва, че съм направила правилен избор.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

ИКТ индустрията да стане структуроопределящ отрасъл за нашата икономика. София и България да станат регионален хъб за иновации и високи технологии. Компютърно обучение да се изучава масово още от детските градини. Все повече млади хора да се насочват на учат нашите специалности, защото икономиката ще се трансформира дигитално в следващите години и ще трябват много подготвени кадри.

Вашата философия за успешна реализация?

Да направим каквото трябва, пък да става каквото ще. Винаги, когато си вложил в нещо душа и сърце, то се случва, понякога по неочакван за нас начин

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Да не се отказвам, винаги има начин и да съм готова да се уча през целия си живот.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да не се отказват, да са готови непрекъснато да се развиват, особено в нашата сфера, където новостите са на всеки 3 месеца. Да имат критично мислене и да носят отговорност за решенията си.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Защото това е общество от мислещи и можещи хора, които търсят развитие, могат да обменят идеи и да се подкрепят.