Илия Маджаров

Инженер-проектант в Power Supply Solutions Bulgaria

Илия Маджаров

Стъпките, които предприехте, за да се реализирате в професионален план?

 • Запознаване с основни принципи и придобиване на познания в областта, в която искам да се реализирам занапред;
 • Точно определяне на целта, която искам да постигна;
 • Избор на ментор, чиито успех и опит служи за пример на личността, която искам да изградя;
 • Постоянство и упоритост през целия период на развитие.

Типичните предизвикателства в областта, в която работите?

Проучване, предварителна техническа и финансова оценка на ситуацията, съгласно изискванията на нормативната уредба и предпочитанията на инвеститора за всеки обект индивидуално.

Вашите бъдещи цели в професионален план?

Затвърдждаване на познанията,  необходими за реализирането на специалист, достатъчно компетентен да управлява екип от професионалисти. Създаване на възможност за самостоятелно професионално развитие в бъдещ план.

Какво научихте от досегашния си опит?

 • Основни концепции и правила , в сферата на електроенергетиката;
 • Професионално, качествено и стриктно изпълнение на  поетите ангажименти;
 • Адаптиране към нова среда;
 • Комуникация с хора от различни йерархични нива;
 • Придобиване на практически опит.

Какъв съвет бихте дали на студентите, които са в самото начало на тяхната професионална кариера?

 • Дефинирайте правилно  какво е "Успехът" за вас. Изберете област, в която ще се развивате с интерес и ще обичате работата си. Поставете си реализуема цел;
 • Изградете необходимата дисциплина, приоритизирайте ангажиментите си и действайте упорито за постигане на крайната цел;
 • Бъдете търпеливи и филтрирайте съветите, които ще получите по пътя към успеха, както и влиянието на околната среда.