Теодор Осиковски

Главен Изпълнителен Директор на „Енергоремонт Холдинг“ – АД

Теодор Осиковски

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Обучението в ТУ – София беше за мен естествен следващ етап от бъдещата ми реализация. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Доста са запомнящите моменти. Но както е и в казармата, накрая остават само хубавите спомени.

На какво Ви научи ТУ-София?

На самостоятелност, на различни подходи при анализирането на дадени ситуации, на комбинативност и т.н.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Широкият набор от възможни учебни дисциплини, позволяващи успешна реализация  на завършилите възпитаници не само в техническата  сфера, но и в икономическата и т.н.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Възможността да стана участник в  нещо реално и истинско.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Поемане ръководството на бившата държавна структура на Енергоремонт и утвърждаването й като успешен играч на местния, а в последните години и на международния пазар  на услугите, свързани с ремонтните дейности и с новото изграждане на мощности.

Вашата философия за успешна реализация?

Човек винаги трябва да е предварително добре подготвен.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Всичко е преходно.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да следват своите цели и да не се отказват. И дори да допускат грешки, и дори да претърпяват провали, да продължават напред и да запазват вярата в себе си.

 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

От една страна е хубаво човек да запази приятелството и добрите отношения с колегите, с преподавателите.

От друга страна,  по този начин има възможност за постигането на синергиен ефект, при който всички страни  ще бъдат участници в „win-win“ ситуация.