Петър Статев

Председател на УС на Смартком България АД и на Български Клъстер "Информационни и Комуникационни Технологии"

Петър Статев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Интерсът към технологиите.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Включването в проекти по НИС.

На какво Ви научи ТУ-София?

Професионално отношение към работата.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Фокусът върху технологиите.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Предизвикателставата свързани с управлението на технологични фирми.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Осигуряване на устойчив растеж на фирмите.

Вашата философия за успешна реализация?

Бъди професионалист.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Разбери и не изневерявай на себе си.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да не залитат по изкушението на бързите пари - те както бързо идват и бързо си отиват.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Защото това е солидна основа за обмен на добри практики, знания, бизнес възможности.