Тодор Стойков

Търговски директор на Литекс Моторс АД

Тодор Стойков

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

В цял свят техническите университети са едни от най-престижните висши учебни заведения. По тази причина взех решение да уча в ТУ-София.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Първата ми лекция и моето дипломиране.

На какво Ви научи ТУ-София?

Да планирам, действам, проверявам и анализирам всяка поставена ми задача.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Преподавателите, които наистина искат да предадат своето знание на студентите си.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Автомобилният бизнес съчетава в себе си най-новите технологии и иновации, огромни инвестиции от компаниите в производствени мощности и хора и осигурява милиони работни места по света.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

В момента най-голямото ми предизвикателство е да направя така, че моята компания да докаже, че в България може да има автомобилно производство.

Вашата философия за успешна реализация?

Много целенасочена работа.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Човек не може да постигне големите успехи сам, необходим му е добър екип.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Независимо в коя сфера ще се развиват, да не чакат нищо на готово и да продължават да учат всеки ден.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Важно е защото, много от възпитаниците на университета постигат високи професионални успехи и се реазлизират добре. Контактите с подобни хора винаги са интересни и са от полза.