Лидия Шулева

Управител на компания “Бизнес интелект”

Лидия Шулева

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Дипломирах се в Техническия университет по специалността “електронна техника” и  работих като инженер по медицинска електроника. Завърших финанси в УНСС и в началото на 1990-те започнах частен бизнес като консултант и един от първите лицензирани бизнес-оценители  в страната.

От 1996 до 2001 г. бях изпълнителен директор на "Албена инвест холдинг".

От 2001 г. до 2005 г. бях заместник министър-председател, министър на труда и социалната политика и министър на икономиката в правителството на Симеон Сакскобурготски. Автор съм Нова стратегия в социалната политика с акцент върху създаването на заетост, намаляване дела на сивата икономика и борбата с бедността. Като Министър на икономика инициирах и прокарах нов закон за насърчаване на инвестициите. По моя инициатива се създаде  Иновационния фонд, както и множество проекти за подпомагане на бизнеса в подготовката за усвояване на еврофондовете.

От 2005 г. до 2009 г. бях последователно евронаблюдател, евродепутат и народен представител в 40- то Народно събрание на България. От 2009 г. по предложение на Генералния секретар на ООН съм избрана за член на УС на Университета на ООН със седалище в Токио. Университетът обхваща 16 научно-изследователски института по целия свят, които разработват политиките за устойчиво развитие на ООН. 

От 2011 г. до 2012 г. бях съветник на Украинското правителство в областта на административната реформа и социалната политика и ассоциирането с ЕС.

Понастоящем се занимавам с управленско консултиране и подкрепа на инвестиционни проекти чрез консултантската си компания “Бизнес интелект”. Удостоена съм със Световната награда на ООН за принос към достигане на Целите на хилядолетието за устойчиво развитие.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Образованието, което получих в Техническия университет е ключово в процеса на личностното ми развитие. Това беше обучение, което поставяше акцент върху логическото мислене, върху иновативния подход и ни възпитаваше да бъдем дициплинирани и отговорни при изпълнение на поставени задачи. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Бих искала Техическия университет да продължава да създава знаещи и можещи специалисти с широк мироглед и сериозен потенциал. Пожелавам на младите инженери да бъдат креативни и иновативни, да бъдат свободомислещи и силни, да си поставят ясни и високи цели и винаги да ги постигат.