Златко Захариев

ИТ Директор

Златко Захариев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

По време на обучението си имах възможност и да работя като програмист към софтуерна група Акстър към НИС при ТУ-София. Напуснах почти веднага след дипломирането си, за да започна докторантура по “Изкуствен интелект“. По време на докторантурата си имах възможността да се занимавам с изключително интересни проблеми от областта, а също така и да развивам методи и алгортими на „границата на познанието“. Имам публикувани 15 научни публикации.

Почти веднага след отчисляването си, започнах работа в малка компания, като старши програмист. За около две години компанията нарастна на около 60 човека, а за около четири разви един от най-модерните продукти за Affiliate marketing в света. Работата беше интересна  и вдъхновяваща, а условията на работа без забележки.

В момента продължавам да се развивам, както научно, така и професионално. Последната ми научна публикация е публикувана в годишника на секция „Информатика“ към Съюза на учените в България.

В професионален план в момента съм ИТ Директор (и главен програмист) на малка компания за разработка на софтуер за обслужване на застрахователни брокери финансирана от европейската програма за регионално развитие.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Завърших ТУ-София през 2003 г., във „Факултет по Приложна Математика и Информатика“, специалност „Приложна Математика“. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Смятам, че знанията и уменията придобити в ТУ-София са ми помогнали изключително много в моята реализация.