ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ КАЛУДОВ

HYBRID INFRASTRUCTURE SUPPORT MANAGER AT IBM

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ КАЛУДОВ

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

От дете имах аспирации към физиката и математиката, мечтаех да се занимавам с технологии, самолети и космически апарати. Избрах Технически Университет-София заради добрата репутация и специалностите с техническа насоченост.

През 2005 година кандидатствах и бях приет в специалност КТТ – Комуникационна Техника и Технологии, като през 2006 година се прехвърлих в специалност АТТ – Авиационна Техника и Технологии. Завърших бакалавърската си степен в АТТ през 2010 година. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Втората година в университета. Тъй като се прехвърлих в нова специалност, без да губя година, се наложи през втората ми година да приравня 9 допълнителни предмета от 1-ви курс, които изискваха присъствие, ангажираност и полагане на допълнителни изпити, като допълнение към стандартните предмети за 2-ри курс. Беше трудно и на моменти непосилно, но това направи радостта и гордостта от успешното завършване на годината незабравим момент и урок.

На какво Ви научи ТУ-София?

В ТУ-София, освен теоретичните и практически познания по всички предмети и науки, придобих ценности като – трудолюбивост, фокус към детайла, стремеж към високо качество, търпение и работа в екип. Всички те са ми били от полза в един или друг момент от живота и кариерата ми в последствие.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Насочеността и традициите към техническите специалности и науки. 

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Любовта ми към технологиите, иновациите и вярата ми в безграничния човешки потенциал. Също така, избрах да работя в Ай Би Ем, защото средата е динамична и вдъхновяваща. Разширяваме екипите и познанията си своевременно. Например, тази година откриваме множество позиции за програмисти и специалисти в сферата на софтуерните разработки (от младши експерти до опитни професионалисти).

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Много са. От началото на кариерата ми в ИТ сектора, се стремя да не оставам в комфортната си зона, като често се ангажирам с проекти и задачи, които са свързани с нещо ново и предизвикателно за мен. Най-трудните моменти за мен са неочаквани ситуации, свързани с взимането на трудни решения, които засягат други хора.

Вашата философия за успешна реализация?

Ясна посока и дългосрочни цели, постоянно учене и информиране, чрез четене и опит, ефективна работа с хората и за хората.

Новите предизвикателства са най-бързият начин да придобием нов опит и знания, както и да разширим мрежата си от съмишленици, колеги и приятели.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

„Каквото и да правиш, трябва да го правиш като хората.“ – научи ме да търся качество.

„За да се научиш как да водиш, трябва да се научиш да бъдеш воден.“ – научи ме как пълноценно да ръководя своите екипи.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да не правят компромис с ученето и качеството в работата. Всеки пропуснат урок или детайл, могат да костват големи загуби на време, пари и усилия.

Ако искате да бъдете успешни, търсете работа/професия, която ви вдъхновява, дава ви ценни умения и ви среща със страхотни хора. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

От една страна приятелствата от университета остават за цял живот.

От друга, успешните общества са успешни, защото имат култура на емпатия, взаимопомощ и предаване на знанията и опита на следващите поколения.

Опитът и знанията на хората, които са придобили 5,10,15,20,25 години в определени сфери е безценен за студентите или дипломиращите се. Когато си помагаме и партнираме чрез гост-лекции, менторски програми, безплатни обучения, стажове и обмен на информация за най-новите технологии, помагаме на университета, който ни е дал много добър старт, да подобри репутацията си, а и помагаме на бъдещите специалисти и професионалисти да се учат от грешките и да се вдъхновяват от успехите на техните алумни. Също така, откриваме мотивирани таланти, на които да помогнем да стартират кариерата си по време на следването или след завършването им.

Ако искате да намерите своя път за развитие, посетете нашата кариерна страница (линк: https://www.ibm.com/bg-en/employment/), където ще намерите стажове, безплатни обучителни програми, както и множество технически позиции с различни нива на експертиза.

Имаме и напълно безплатна платформа, създадена специално за студенти! Регистрирайте се на IBM Academic Initiative (линк: https://www.ibm.com/academic/home ) и се запознайте с най-горещите Ай Би Ем технологии (Cloud, Mainframe, AI и др.).