Валентин Стоичков

Cloud Engineering

Валентин Стоичков

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Здравейте, казвам се Валентин Стоичков и съм възпитаник на Факултет Компютърни Системи и Технологии и Факултет по Телекомуникации, като във всеки от тях съм бил част съответно от специалности Информационни Технологии в Индустрията и Телекомуникации.

Учебните планове, дефинирани за всяка специалност, включват разнообразни дисциплини и знанията, които могат да бъдат придобити подготвят студента както за работа в разнородни сфери, така и за справяне с динамиката на професионалното ежедневие. 

 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Вълнението преди изпитната сесия през Семестър I, и конкретно изпита по Висша математика I - 21.01.2016 г.

На какво Ви научи ТУ-София?

Как да  организирам правилно приоритети си при работата над различни и много на брой задачи.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Възможността да видиш и докоснеш обект, машина или продукт, нещо което е трудно, ако изучаваш суха теория.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Дисциплината, водена от проф. д-р инж. Румен Трифонов: Мрежова и Информационна сигурност, събуди интереса ми към професията Системен Администратор. Изучаването на дисциплината и няколко допълнителни курса ми осигуриха необходимата основа за добър старт в кариерата ми.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Да бъда в крак с новите (актуалните) технологии.

Вашата философия за успешна реализация?

Първата стъпка към успешна реализация е изграждането на стабилна основа от знания, следвана от ежедневни усилия за непрекъснатото й надграждане.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Човек прекарва една трета от денонощието на работното си място, това време не е изгубено, ако работата доставя удоволствие.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Не мислете, че като получите диплом за висше образование, имате гаранция за успех, защото това е само началото. Успехът е резултат от усилията, които човек полага през целия си живот.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Връзката с университета и колегите позволява обмяна на професионален и житейски опит. Наличието на тези връзки осигурява среда, в която успехите на колегите мотивират човек да развие собствените си умения и знания.