Мария Бодурова

Инженер техническа поддръжка на сървъри

Мария Бодурова

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Казвам се Мария Бодурова и завърших Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ-София през 2016 година, специалност Компютърни системи и технологии.

В момента работя като инженер техническа поддръжка на сървъри за Австрия, Германия и Швейцария.

Завършвайки езикова гимназия с усилено изучаване на немски език, както и интересът ми към технологиите, се оказаха добра основа за специалностите, които ФАГИОПМ предлага, а именно –

добра възможност за усъвършенстване на немския език и в същото време изучаване на нова, технически насочена материя. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Несъмнено най-запомнящият се момент във всяко едно следване, е удовлетворението при дипломирането и аз не съм изключение от това правило. Но не мога да не отбележа и мечтата, която

сбъднах с помощта на Германския факултет – студентският обмен с продължителност един семестър в университет в Германия.

На какво Ви научи ТУ-София?

Несъмнено – ТУ ме научи да уча. 

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Фактът, че там работят хора с принципи, които се стараят в преподаването и имат индивидуален подход към студентите.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Професията/ работата в HPE се случи като един естествен завършек на моето следване. Макар и специфична, длъжността ми покрива голяма част от придобитите в университета умения, а

именно – отговорност, логическо мислене, непрекъснато надграждане.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Всеки ден в професията ми е едно ново предизвикателство, без което тя не би била толкова интересна, динамична и удовлетворяваща.

Вашата философия за успешна реализация?

Може да се обобщи в една дума - самодисциплина!

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Важно е човек да е заобиколен от хора, които го подкрепят, но за да постигне нещо, трябва да поеме нещата в собствените си ръце и да е отговорен за изборите, които прави.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да бъдат мотивирани, да не спират да се борят, защото истинското обучение в университета „живот“ тепърва предстои.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Защото университетът и колегите са не само един мил спомен, а и трамплин към нови възможности.