Роман Гигов

Собственик на фирма за енергийната, рудодобивната, стъкларската, хранително-вкусовата и др. промишлености.

Роман Гигов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

През 2005 година завърших магистърската си степен във ФА, специалност „Роботика“. Вече бях започнал първата си работа като инженер автоматизация с 2 завършени проекта зад гърба си. Подготовката във Факултет Автоматика, заедно със афинитета ми към програмирането ми позволиха бързо да се развия в доста широк обхват инженерни дейности. За следващите 7 години работих в няколко инженерингови и производствени фирми, трупайки опит във всички етапи на жизнения цикъл на един проект за автоматизация – от предварително проучване и офериране, през проектиране и доставки, до изпълнение, пуск и сервиз, както и във всички нива на една система за управление – от КИП и PLC, през HMI и SCADA системи, до системи за проследимост.

В момента основната ми дейност е в собствената ми фирма, като изпълнявам проекти в енергийната, рудодобивната, стъкларската, хранително-вкусовата и др. промишлености.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

В процеса на професионалното си развитие, и до сега усещам и оценявам ролята на една добра подготовка получена по време на следването си в ТУ. В началните стъпки на кариерата ми, основен мой лост е бил придобития в университета инженерен поглед върху задачите. С натрупването на опит и поемането на по-комплексни задачи, неизменно се е случвало да съжалявам за „скатани“ упражнения, или напротив – струвалите ми се „твърде теоретични“ предмети да се окажат практически приложими и да ме насочат към бързо и ефикасно решение

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Сама по себе си професията на инженер автоматизация предлага добри възможности дори и в България, но подплътена с добрата подготовка във ФА, гарантира значително по-стръмно развитие. Пожелавам на бъдещите висшисти да не забравят, че за разлика от училището университета не обучава студентите, а студентите се обучават в него. И най вече успех във и след следването!