Маргарита Таслева

Механичен инженер

Маргарита Таслева

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Казвам се Маргарита Таслева. Завърших степен бакалавър през 2011г. в МТФ, специалност КПТМ. В момента съм механичен инженер и се занимавам с разработка и дизайн на автомобилна електроника. 

Още от дете съм харесвала новите технологии. ТУ-София беше логичният избор на университет.

 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

С радост си спомням за посещенията ни във фирми с различен профил в индустрията.  Освен допира с компанията, по време на посещението е имало и много забавни моменти с колегите.

На какво Ви научи ТУ-София?

ТУ-София ме научи да бъда по-резултатно ориентиран човек. Спомням си оценяването на изпита по механика - начина на решение на поставените задачи се оценяваше единствено, ако посочения краен отговор в бланката за отговори е верен. Това ми е помогнало да осъзная, че крайният резултат е най-важен и е плодът на инженерния труд  вследствие на начина на мислене.

Освен това университетът ме научи, че всеки, който положи усилия може да бъде успешен. Пример за това е курсовият проект по теория на механизмите и машините, чийто ръководител се постара да ни мотивира и вдъхнови.

Един инженер винаги трябва да е мотивиран да намери решение.

 

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Освен добрата материална база ТУ-София вече си партнира и с някои компании. Така учебният процес със сигурност ще отговаря на нуждите на бизнеса и дипломиращите се студенти ще имат все по-голямо предимство в намирането на работа.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Често си мисля как би изглеждал светът след определен период.  Да вървя една крачка напред винаги ме е вдъхновявало. В сферата на автомобилната електроника човек се движи 3 - 4 години напред, участва в имплементирането на нови технологии в колите, които впечатляват крайния потребител и допринасят за сигурността и комфорта му.

Голям принос за избора ми на професия имат и дисциплините, които изучавахме след 3ти курс - CAD, бързо прототипиране, управление на жизнения цикъл на изделието, reverse engineering.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Всяко предизвикателство носи удовлетворение. А най-голямото ми удовлетворение е, когато с екипа имаме успешно решение за кратко време.

Предизвикателствата биват от различно естество - дизайн, комуникация, планиране.  

Вашата философия за успешна реализация?

За да бъдеш успешен трябва да си вдъхновен, което е двигател към това да полагаш усилия.

Трябва да използваш силните и да развиваш слабите си страни.  Важно е да има човек, който да те насочва и мотивира, да ти дава обратна връзка.

Добрата емоционалната интелигентност също има принос към успешната реализация. Уменията за взимане на аналитични решения също са ключ към вратата на успеха.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Всеки ще помни как си го накарал да се почувства.

Опитвам се да се придържам към този принцип в отношенията, това винаги рефлектира обратно към мен.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Бих ги посъветвала да са активни по пътя на развитието си, да проявяват емпатия, да си поставят постижими цели, да намерят лице, което ги вдъхновява и може да им дава обратна връзка. Винаги да държат на баланса между работа и личен живот.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Трудно е човек да върви сам. За мен мрежата от контакти е изключително важна поради няколко причини. На първо място това са приятелските взаимоотношения, на второ възможността да създадеш екип при евентуално започване на собствен бизнес или възможността да се консултираш по специфична тема.