инж. Елена Пеева Минчева

Собственик и управител на "Оскар - Ел" ЕООД

инж. Елена Пеева Минчева

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Инж. Елена Пеева Минчева; година на дипломиране: 1970 г.; завършена специалност в университета: "Ел. снабдяване на промишлените предприятия"; област в която работите: В областта на машиностроенето, металургията и енергетиката; позиция, която заемате: Собственик и управител на фирма : "Оскар - Ел" ЕООД

Математиката и физиката, любими мои предмети, както и интересът към техниката.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Изпитът ми по "Теоретична електротехника" при проф. Минчо Златев /светла му памет/ - един от корифеите на ТУ.

Спря ме по средата на обяснението на въпроса и каза: "Това не е вярно." Стресът ми даде сили да отговоря: "Как да не е вярно? Ето аз така разсъждавам /обясних/ и изводът е такъв."

Отговорът му беше: "Това е вярно за частен случай."

Обясни ми пълния отговор, написа ми 5 плюс и ми пожела следващия път да изкарам шестица. Направих си изводите.

Всеки път когато работя, се връщам на този случай и си казвам: "Не се отказвай, анализирай и довърши докрай."

На какво Ви научи ТУ-София?

Изгради най-важните професионални качества :

- интерес към техническите науки;

- упорит труд за добри резултати;

- развитие и усъвършенстване на техническото мислене.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Не знам. Може би начинът, по който изгражда основата на техническите познания в студентите и провокира в тях интереса и любовта към професията.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Тя е: "Автоматизация на технологичните процеси".  Възможността за развитие на аналитично и пространствено мислене, да си представиш как трябва да протече един технологичен процес, за

да получиш крайния продукт, да го реализираш и да изпиташ удоволствие от това.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Да създам организация на управление на фирмата, наподобяваща на технологична производствена линия, която изкарва /произвежда/ продукт с точност до микрони. Почти успях.

Вашата философия за успешна реализация?

- Вяра в себе си;

-Последователно и методично натрупване на опит;

- Мисли креативно и използвай иновативни подходи;

- Любов към работата - превърни я в хоби;

- Не мисли за пари, когато работиш - те са следствие.

И последно: успехът е с теб!

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

"Успехът е начин на мислене. Качеството е начин на живот."  За да ги развиеш, трябва да знаеш какво целиш да постигнеш, да гледаш поне 3 години напред, постоянство, за да го постигнеш и ще

реализираш девиза.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Вярвайте в своите умения, дайте им шанс за развитие и достатъчно търпение за крайния резултат.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Ако разгледаме Университета и възпитаниците му като едно родословно дърво - ТУ представлява корените на дървото, стеблото и разклоненията са възпитаниците. За силно и здраво дърво и

двете части са важни. Да не се откъсваме от корените си!