Александър Владимиров

Мениджър на проекти

Александър Владимиров

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Специалист съм областта  на телекомуникации и информационните технологии, дипломирах се през 2011г.

Специалността която избрах е широкоспектърна и отваря много врати. Техническият Университет - София е един от водещите университети в България.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Многото приятелства които изградих в университета, събирането с колегите и страхотните преподаватели по телкомуникации които споделиха тяхният практичен опит.

На какво Ви научи ТУ-София?

Научи ме да си оптимизирам времето и да приоритизирам задачите си.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Големият практичен опит и професионализъм на много от преподавателите ми. Друго което оценявам бе студентската организация BEST от която научих много за работа в екип и организиране на събития.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Обичам да работя в успешни проекти, затова реших да ги водя и за да съм сигурен че са успешни.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Много срещи с различни заинтересовани лица, които имат различни интереси, баланс между цената времето и доставените подобрения в софтуера.

Вашата философия за успешна реализация?

Изгради опит и търси опит като се занимаваш с различни инициативи.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Да бъда постоянен в това което искам.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да не се отказват от мечтите си, колкото и големи да са те.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Възможност за обменяне на опит и разширяване на мрежата си от контакти.