Мирослав Методиев

Инженерингова позиция в WorleyParsons

Мирослав Методиев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Завърших специалност ”Топло-ядрена енергетика”, Енергомашиностроителен факултет през 2003 година. Повече от 9 години работя в сектора на енергетиката в сферата на проектиране, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения на местни и международни пазари като понастоящем заемам инженерингова позиция в местния офис на международна компания WorleyParsons. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Подготовката ми получена от катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ винаги се е оценявала подобаващо от всички местни и международни работодатели и партньори с които съм работил и продължавам да работя. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Бих препоръчал професионалната образователна подготовка на Техническия университет София на всеки студент с инженерингова кариерна ориентация и интереси.